[IZNIK] 一个硅质陶瓷 "tabak "盘子,用多色彩料装饰着花束,郁金香和康乃馨。边界上有风格化的云彩。 伊兹尼克,17世纪。 直径... - Lot 233 - Aguttes

Lot 233
跳转至
Estimation :
400 - 600 EUR
Result with fees
Result : 260EUR
[IZNIK] 一个硅质陶瓷 "tabak "盘子,用多色彩料装饰着花束,郁金香和康乃馨。边界上有风格化的云彩。 伊兹尼克,17世纪。 直径... - Lot 233 - Aguttes
[IZNIK] 一个硅质陶瓷 "tabak "盘子,用多色彩料装饰着花束,郁金香和康乃馨。边界上有风格化的云彩。 伊兹尼克,17世纪。 直径 : 31,3 cm (重要修复体)
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录