Japon Période Meiji (1868-1912)

Lot 21
跳转至
Estimation :
1000 - 1500 EUR
Result with fees
Result : 3 250EUR
Japon Période Meiji (1868-1912)
高23厘米 - 长34厘米 (尾巴上的一根羽毛发生意外,翼尖缺失,腿下有固定螺丝的孔)
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录