VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

Lot 47
跳转至
Estimation :
1000 - 1500 EUR
Result with fees
Result : 5 000EUR
VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

两只六边形的瓷碗,以蓝色的釉下彩装饰着龙的徽章。一个被金属包围着。

每件的边缘都有 "Thiêu Tri"(1841-1847)的标记。

帝国秩序。

D. 9,5 cm

(一个裂缝)


越南, giữa thế kỷ 19

海志强说:"我是一个很好的人。Một chiếc bọn phương án đúng chén.

Hiệu đề Thiệu Trị (1841-1847)

Đồ sứ ký kiểu cung đình

Đường kính 9.5 cm

(Một ường nứt)

徐勇:诺曼底,诺曼底,诺曼底。


证据

X博士的收藏,诺曼底

我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录