TIBET PREMIÈRE MOITIÉ XXE SIÈCLE

Lot 26
跳转至
Estimation :
600 - 800 EUR
TIBET PREMIÈRE MOITIÉ XXE SIÈCLE
镀金的青铜主题,代表白色的Jambhala,坐在一条龙上,左手拿着猸子。这群人在一朵莲花上休息。 H.18.6厘米 西藏 二十世纪上半叶 铜鎏金白财神像
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录