TANG YONG XIANG (né en 1977)

Lot 35
跳转至
Estimation :
2000 - 5000 EUR
Result with fees
Result : 2 210EUR
TANG YONG XIANG (né en 1977)
凝视五秒,N°4,2006 布面油画,背面有签名和日期 200 x 150厘米 78 47/64 x 59 1/16 in. 证据 现任主人从北京Space DA画廊获得 展览 没有身体的身体,Space DA画廊,北京,2007年11月3日-11月25日,转载于目录第29和30页
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录