LUONG XUAN NHI 梁春尔 (1913-2006)

Lot 3
Aller au lot
150 000 - 200 000 EUR
Résultats avec frais
Résultat : 246 040 EUR

LUONG XUAN NHI 梁春尔 (1913-2006)


Village du Haut Tonkin, mars 1939

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
274 x 327 cm - 107 7/8 x 128 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

PROVENANCE
Vente à Toulouse, 1990
Collection privée, France

LUONG XUAN NHI (1913-2006)
VILLAGE DU HAUT-TONKINY

Nam Son, Pionnier de la peinture moderne du Vietnam & Co-Fondateur de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de l'Indochine (1925). Il est ici au Japon, en 1943, avec ses élèves, Luong Xuan Nhi et Nguyen Van Ty

Luong Xuan Nhi est né en 1914 à Hanoï. Il étudie à l’école supérieure des Beaux-Arts de Hanoï auprès des peintres Nguyen Nam Son et Victor Tardieu. Il est l’un des premiers peintres à utiliser la peinture à l’huile au Vietnam.
Il est une figure importante de l’histoire de l’art vietnamien du XXème. Il est souvent surnommé « le maître des verts » du fait de l’utilisation qu’il fait de cette couleur dans ses paysages mais aussi « le peintre de la beauté » du fait de son succès sur les portraits de jeunes femmes. Il démontre durant sa carrière un véritable attachement aux valeurs classiques de la peinture.
Cette oeuvre de Luong Xuan Nhi est imposante de par son format exceptionnel ainsi que par la technique résolument moderne de l’artiste.
Selon les préceptes de l’Ecole des Beaux-Arts de Hanoï, il s’intéresse à la modernité occidentale ce qui ne l’empêche pas de rester toujours très attaché à la culture et aux traditions vietnamiennes.
Le format monumental, habituellement réservé à la peinture d’Histoire en Europe, sert à mettre à l’honneur la simplicité de la vie quotidienne du Haut Tonkin, à travers la représentation d’une basse-cour. La thématique prosaïque de cette oeuvre est ici sublimée par les codes occidentaux de la « grande peinture ».
Avec beaucoup de talent, Luong Xuan Nhi utilise la technique de la peinture à l’huile, jusque-là uniquement utilisée en Occident.
La perspective est très intéressante car concentrée sur la cour. Le jeu de lumière, le mouvement des poules, la scénographie très étudiée permettent de projeter le spectateur dans le village. L’artiste joue avec les aplats de couleur pour représenter la façon dont la lumière se reflète dans l’eau, ou encore dans les feuillages, donnant ainsi vie à la toile. Par cet exercice dans le jeu des verts auquel il est si sensible, il nous offre un bel exemple de son talent.
Mettant toutes ses connaissances et les résultats de ses recherches esthétiques au service de la représentation de la nature et de la vie quotidienne du Haut-Tonkin, Luong Xuan Nhi réussit donc ici parfaitement à assimiler et à créer l’équilibre unique entre tradition occidentale, vietnamienne, et  modernité…

Luong Xuan Nhi was born in Hanoi in 1914, and studied at the Hanoi Fine Arts School with the painters Nguyen Nam Son and Victor Tardieu.
He was one of the first artists to use oils in Vietnam. He is a major figure in the Vietnamese art history of the 20th century. He is often called «the master of greens» for his skilful use of this colour in his landscapes, and «the painter of beauty» for his highly acclaimed portraits of young women. Throughout his career, he evinced a genuine attachment to the values of classical painting.
This work by Luong Xuan Nhi is impressive for its exceptional size and the artist’s decidedly modern technique. In line with the precepts of the Hanoi Fine Arts School, he was keenly interested in Western modernism, though this did not prevent him from remaining deeply loyal to Vietnamese culture and tradition.
Here the monumental format, usually reserved for History paintings in Europe, highlights the simplicity of daily life in Upper Tonkin through this farmyard scene. The prosaic subject is thus enhanced by the Western codes of «great painting». Luong Xuan Nhi handles the technique of painting in oils, hitherto used only in the West, with considerable talent. The perspective is interesting, as it focuses on the yard. The play with light, the movement of the hens and the carefully studied staging immerses the viewer in the village. The artist uses flat colours to represent the way they are reflected in water or the foliage, making the painting come alive. Through this play on greens, at which he excelled, he provides a fine illustration of his talent.
Drawing on all his skill and fertile aesthetic explorations to depict nature and daily life in Upper Tonkin, Luong Xuan Nhi brilliantly assimilated Western and Vietnamese traditions and modernity, creating a unique balance between them.

Lương Xuân Nhị sinh năm 1914 tại Hà Nội. Ông theo học trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng với các họa sĩ Nguyễn Nam Sơn và Victor Tardieu.
Ông là một trong những họa sĩ đầu tiên sử dụng tranh sơn dầu ở Việt Nam. Ông vẫn là một nhân vật quan trọng trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam thế kỉ XX. Ông không chỉ được mệnh danh là «họa sĩ của màu xanh» vì tài sử dụng màu này trong phong cảnh mà còn là
«họa sĩ của phái đẹp» nhờ thành công trong tranh chân dung thiếu nữ, thiếu phụ trẻ.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông thể hiện sự gắn bó chân thực với các giá trị kinh điển của hội họa. Tác phẩm này của Lương Xuân Nhị gây ấn tượng mạnh mẽ bởi khổ tranh đặc biệt cũng như kỹ thuật hiện đại cứng cỏi của họa sĩ. Được đào tạo tại trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông quan tâm đến nét hiện đại của phương Tây, nhưng điều đó không ngăn cản ông miệt mài gắn bó với văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Khổ tranh hoành tráng, thường dành cho những tác phẩm tranh Lịch sử ở Châu Âu, được sử dụng ở đây nhằm làm nổi bật sự đơn giản của cuộc sống hàng ngày ở Bắc Kỳ (Việt Nam), thông qua hình ảnh đại diện là một nông trại.
Từ đó, chủ đề vốn chẳng hề lãng mạn bay bổng của tác phẩm này được thăng hoa nhờ các quy tắc về «bức tranh vĩ đại» của phương Tây. Với tài năng tuyệt vời, Lương Xuân Nhị sử dụng kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu, trước đây chỉ vốn được sử dụng ở phương Tây.
Viễn cảnh trở nên thực sự thú vị nhờ tập trung vào khoảnh sân. 
Sự lấp lánh của ánh sáng, chuyển động của những con gà mái, phối cảnh được nghiên cứu hết sức kĩ lưỡng cho phép thể hiện những người xem trong làng. Họa sĩ đã tung hứng với những màu thuần nhằm thể hiện cách chúng được phản chiếu trong nước, hoặc trong tán lá, từ đó mang lại sự sống cho bức tranh. Nhờ sự vận dụng nhuần nhuyễn cách sử dụng màu xanh mà ông vốn cực kỳ nhạy bén, Lương Xuân Nhị đã trao cho chúng ta một ví dụ điển hình về tài năng của mình.
Bằng việc đưa tất cả kiến thức và kết quả nghiên cứu thẩm mỹ của mình vào công cuộc khắc họa thiên nhiên và đời sống xứ Bắc Kỳ, với tác phẩm này, Lương Xuân Nhị thành công một cách hoàn hảo trong việc hòa trộn và tạo ra sự cân bằng độc đáo giữa truyền thống phương Tây, Việt Nam và hiện đại...

梁春尔(Luong Xian Nhi),1914年出生于 河内。他在河内高等美术学院学习,师从阮南山和维克托·塔迪厄(Victor Tardieu)。他 是越南最早创作油画的画家。和同时代的梅忠恕、黎谱、武高谈等越南画家不同,他从未在 法国待过,但他仍是20世纪越南艺术史中的 重要人物。因为在风景画中喜欢使用绿色,他 被称为“绿色大师”。又因为擅画年轻女子肖 像,人称“美人画家”。在艺术生涯中他显示 出了对绘画传统价值观的执着。 梁春尔创作的这件作品,采用了与众不同的尺 寸和完全现代的技法。谨遵河内美术学院的校 训,在感兴趣于西方现代性的同时,始终对越 南传统文化心怀眷念。
大幅尺寸在欧洲通常用于历史绘画,在此却通 过描绘一个养家禽的院子,对上东京地区简朴 的日常生活致敬。作品的平淡主题在“大油 画”的西方画法中得到升华。梁春尔以过人的 才华,熟练运用了当时专属西方的油画技法。
透视很有意思,聚焦于院子。光线的运用、鸡 群的动态、精心的布局,让观者置身于乡村。
艺术家使用了大片色彩,以水或树叶反映出 来,从而令画有了生命。通过这种对绿色的大 量运用,他卓越的才华得以展现在我们眼前。
用所有的认知和对美学的探索成果来描绘上东 京地区的自然景色和日常生活,梁春尔在此成 功地把握住了并创造出了西方古典主义,现代性和越南传 统之间的独特平衡。 
梁春珥的这幅稀有之佳品以其巨型的创作尺寸以及艺术家精湛西洋画技法而使人叹服。河内美术学院评价道,他对西洋现代艺术的痴迷,这并不妨碍他始终非常依恋的越南文化和传统。通常这种巨幅的尺寸,犹如宗教性绘画一般,是用于表现欧洲历史性的主题。这里,艺术家通过描绘低阔的乡村庭院,以表现对河内悠然现南山式生活的崇敬。这幅佳作散文式的主题被西洋现代绘画密码升华,且梁春珥凭借出色的才华,仰用非常有趣的视角,专注于院子, 印象派式光的游戏,母鸡在画面中的游动,这种研究性的绘画视角允许观者身临于其境。 艺术家用均匀的色调来表现它在树叶中的倒影,从而赋予画布新的生命。 通过他给我们展现出如此玩味的色彩游戏,他为我们提供了其才华的一个很好的印证。
从时间上来,此幅巨作完成于 1939 年 3 月,这是艺术家的艺术产出淡季。可以想像,艺术家是筹备和付出了如此的经历和艺术心血才有了此世界性的作品。同时,对比 2019年 4 月 12 日由法国奥古特 AGUTTES 拍卖行梁春珥的另一幅作品 lot 9 «刺绣工坊L'atelier de broderie»,它取得了艺术家作品价格的最高纪录 526 760 €。
艺术家充分运用起对于美学的研究,完美呈现了河内每天的自然生活,梁春珥在这里成功地完成了西洋古典艺术,越南传统艺术和现代艺术同化与平衡性。 
Mes ordres d'achat
Informations sur la vente
Conditions de ventes
Retourner au catalogue