VU CAO DAM (1908-2000)

Lot 13
Go to lot
Estimation :
20000 - 30000 EUR
Result with fees
Result : 39 000EUR
VU CAO DAM (1908-2000)

Rooster, circa 1956


Oil on panel, signed lower left

21 9/16 x 18 in.

A certificate of inclusion in the catalogue raisonné of the artist currently being prepared by Charlotte Aguttes-Reynier will be given to the purchaser.


A meaningful animal in the Asian culture, the rooster has a very positive image. One of the signs of the Chinese calendar, it is also the embodiment of protection and power. Its appetite for victories reflects a masculine image, while its early riser nature reminds one of the sun and makes it a symbol of happiness. 

If the theme represented in Coq is familiar from traditional Asian works, the vision brought by Vu Cao Dam renews the genre. Although the Western influence can be seen through the classical framing, it is the artist’s own style that is evident in this painting. The impasto touch, almost abstract, allows a modern and original composition. The palette made of contrasts and light highlights gives dynamism to this conventional subject. From a Chinese zodiac sign to a subject in its own right, Vu Cao Dam succeeds in inscribing this bird in posterity. 


Một con vật có ý nghĩa trong văn hóa Á Đông, gà trống có một hình ảnh rất tích cực. Là một trong mười hai con Giáp của lịch trung Quốc, nó cũng hiện thân cho sự che chở và quyền lực. Sự khát khao chiến thắng truyền tải một hình ảnh nam tính trong khi bản tính dậy sớm gợi đến mặt trời và khiến nó trở thành biểu tượng của hạnh phúc. Nếu chủ đề thể hiện trong bức Con gà trống quen thuộc với các tác phẩm truyền thống châu Á, thì tầm nhìn của Vũ Cao Đàm đã làm mới hình ảnh này. Mặc dù ảnh hưởng phương Tây có của được nhìn thấy trong khung hình cổ điển, nhưng đó là một phong cách riêng thể họa sĩ có của thấy được trong bức tranh này. Cách vẽ màu đặc, gần như trừu tượng cho phép một bố cục và khác lạ. Bảng màu với sự phản và những điểm sáng nhẹ tạo nên sức sống cho chủ đề khá phổ này. Từ một con Giáp Trung Hoa hoàn toàn trở thành một đề tài trong hội họa, Vũ Cao Đàm đã thành công trong việc khắc cốt ghi tâm loài vật này cho hậu thế.

My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue