Circa 1978 YAMAHA TY MINI 80

Lot 2
跳转至
Estimation :
800 - 1200 EUR
Result with fees
Result : 1 048EUR
Circa 1978 YAMAHA TY MINI 80
无产权出售 标志性的试验自行车 只有55公斤 适用于儿童的80cc版本 初学者的理想选择 一套两辆自行车的修复
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录