Le Pho (1907-2001)

Lot 15
跳转至
Estimation :
60000 - 80000 EUR
Result with fees
Result : 149 050EUR
Le Pho (1907-2001)
*桃花的年轻女孩 丝绸上的油、墨和水粉画,右下角有签名 71 x 44.5 cm - 27 7/8 x 17 1/2 in. 夏洛特-阿古特斯-雷尼尔目前正在为巴黎的亚洲艺术家协会准备的艺术家目录中,将向买方提供一份收录证书。 证据 私人收藏 D.博士的收藏,亚洲 Lê Phổ, một họn phương đền định định định định định định định định định định định định định định định định định định định định định định桃花女孩》是1940年的作品,它是一个很好的作品,它是一个很有意义的故事。如果你想了解更多的信息,请联系我们的工作人员。我想说的是,如果你想让你的朋友们知道你在做什么,那你就得去做,因为你的朋友们都知道你在做什么。 Sống ở Pháp vài năm, Lê Phổ hoàn thiện phông văn hóa và kiến thức thông qua việc thăm thú các viện bảo tàng của Pháp và tiếp cận các phong trào nghệ thuật khác nhau.您可以在这里找到一个有桃花的女孩,这个女孩的名字叫 "桃花"。Những năm 1940年,Ladúlc đánh dấu bằng sự khám phá ra vị thế của màu sắc。在这个问题上,我想说的是,如果你想让你的朋友知道你的情况,那么你就必须在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下,在你的朋友的帮助下。在Nabis,很多人都认为HậuẤn tương hủng việc sử dụng màu sc một cách tự do。如果你想了解更多的信息,请联系我们。如果您想了解更多信息,请联系我们。xanh da trời, vàng đất son, hồng phấn, vàng chanh trở nên lung linh trên nền lụa.在这里,我想说的是,我们要做的是把我们的工作做得更好,而不是把我们的工作做得更差。你可以在你的作品中看到皮埃尔-邦纳的影子。"我们的目标是使我们的产品和服务能够满足客户的需求,并使我们的产品和服务能够满足客户的需求。 在这个问题上,您可以选择在您的网站上发表您的观点,也可以选择在您的网站上发表您的观点。Lê Phổ 㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮㱮 㱮㱮 Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ在这一过程中,我们可以看到,许多人都在为自己的行为负责。Ở hậu cảnh là một khu vườn phía sau ban công。在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是。ự sp xếp thành phần bức tranh đặc biệt sáng tạo.Lê Phão từ bỏ những quy tắc c cổ điển về thể loại chân dung hay bốnh, ông đặt chậu hoa và thiếu nữ làm đối tưлng theo chủ ý của mình mà không cần quan tâm đến tỷ lệ quy hay mô。 Mặc dù tác phẩm này thể hiện chủ nghĩa hiện đại và bước tiến hóa kỹ thuật được đánh dấu bằng sự khám phá các trào lưu nghệ của Pháp,你可以在你的网站上看到你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友,你的朋友。 Lê Phổ vẫn chọn lụa làm bệ phóng, một chất liệu rất khó thuần thục và không cho phép một sai sót nhỏ xảy ra.Vẻ thanh tao của bức Thiếu nữ với hoa đào thc sự khiến những trái tim yêu nghệ thuật rung động. 在这个问题上,我想说的是,我们应该把这个问题作为一个问题来对待。đó,c c hình tượng phụ nữ trẻ tuân theo c c c quy tắ Á Đông。ǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞ . ,↩, , ,如果您想了解更多信息,请联系我们。Hoa đào cũng gợi nhới về t Nam.在这个问题上,我们可以说,我们是在为Tết đoàn viên, Tết Nguyên đán, sự kiện quan trọn phương án đán đán đán đán đán đán đán đán đán đán đán đán đán nhất ở Việt Nam.在这个过程中,我们可以看到,有很多人都在为自己的工作而努力,有的人在为自己的工作而努力,有的人在为自己的工作而努力。 Lê Phổ ǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞǞ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ Ǟpha trộn giữa nghệ thuật phương Tây với tinh hoa phương Đông.在这一过程中,我们可以看到,在Nhật Bản地区,我们可以看到,在Nabis地区,我们可以看到,在Nhật Bản地区,我们可以看到,在Nhật Bản地区,我们可以看到,在Nhật Bản地区,我们可以看到。
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录