JAPON PÉRIODE MEIJI (1868-1912), VERS 1900

Lot 35
跳转至
Estimation :
200 - 300 EUR
Result with fees
Result : 345EUR
JAPON PÉRIODE MEIJI (1868-1912), VERS 1900
签名:Jônan Saku (?) 在人物的背面,在他的斗篷底部。 高16,5厘米 (烟斗变形,缺少他所坐的底座)
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录