JAPON FIN DE LA PÉRIODE MEIJI, VERS 1880-1900

Lot 24
跳转至
Estimation :
1000 - 1200 EUR
JAPON FIN DE LA PÉRIODE MEIJI, VERS 1880-1900
一对铜制双耳花瓶,带有红棕色的铜锈,以轻微的浮雕方式装饰着代表鸟类的扇子,颈部的底部装饰着两个放大的把手。
,高59厘米。
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录