Japon Période Meiji (1868-1912)

Lot 16
跳转至
Estimation :
500 - 600 EUR
Japon Période Meiji (1868-1912)
高24.4厘米 棕色铜质花瓶,带镶边底座,长亭式颈部,装饰有古朴的图案、鸡冠花、槲树、饕餮和风格化的蝉。
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录