Lê Phổ (1907-2001)

Lot 22
跳转至
Estimation :
40000 - 60000 EUR
Result with fees
Result : 101 400EUR
Lê Phổ (1907-2001)

一束花

丝绸上的油画、墨水和色彩,左下方有签名

50 x 50 cm - 19 5/8 x 19 5/8 in.

买方将得到一份列入艺术家目录的证书,该目录目前正由夏洛特-阿古特-雷尼尔为巴黎的亚洲艺术家协会准备。


起源

Aktuaryus 画廊,斯特拉斯堡

法国私人收藏(1960 年代首次购得)

然后下降,在

1980

年代末


LÊ PHỔ

Lê Phổ是第一届毕业生,是河内美术学校的代表性艺术家。他很有天赋,很快就被导演Victor Tardieu认为是他的学生中最优秀的。如果说他的专业技能和技术性保证了他的认可,那么在他的作品中不断吸收亚洲和西方文化,使李菲成为学校的最佳大使。事实上,尽管他一开始的风格是以意大利原始派为标志的,并逐渐演变为受印象派影响的风格,但对他的祖国的引用是一直存在的。Bouquet de fleurs,位于这两个时期的铰链处。在法国定居数年后,艺术家一直在驯服一种新的、更西方的媒介:油画。他没有完全放弃对水墨和丝绸的初衷,而是在保持传统支持的同时,设法使用这些不同的媒介。在丝绸上使用颜色,不允许有任何悔改,这强调了艺术家的伟大的掌握,但也强调了他对远东技术的依恋。自他在法国定居以来,以印象派画家的发现为标志,Lê Phổ引入了一个更加生动和多彩的色调。小鸡黄、粉红和覆盆子红加入了他第一个时期特有的暗色调。主题的选择也标志着一个转折点,因为艺术家在早期更多的是表现他的国家的妇女的柔软性。在现代和传统之间,Bouquet de fleurs完美地体现了Lê Phổ的双重风格。


Lê Phổ trở thành họn phương án đúng án đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng在这个问题上,维克多-塔迪厄(Victor Tardieu)是一个很好的例子。在这个问题上,我们要做的是把我们的工作做细做实。Tây trong hội họn phương án đão khiến Lê Phổ trở thành đại sứ xuất shất của ngôi trường ông theo học.如果你想了解更多关于意大利的信息,请联系我们。在这个问题上,我想说的是,如果你想了解更多信息,请联系我们。Bức Bouquet of flowers nằm ở chính giai đoạn giao thoa ấy.在这个问题上,我们可以说是 "一石激起千层浪",我们可以说是 "一石激起千层浪"。在这个问题上,我想说的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是,在这个问题上,我们要做的是在这种情况下,如果你想让你的朋友知道你的情况,那么你就必须让他们知道你的情况,如果你想让他们知道你的情况,那么你就必须让他们知道你的情况,如果你想让他们知道你的情况,那么你就必须让他们知道你的情况。如果您想知道更多的信息,请联系我们。您可以在您的网站上看到 "您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"、"您"。汉字系统中,有一个被称为 "大 "的字段,它是由一个字段组成的,在这个字段中,我们可以看到,它是由 "大 "和 "小 "组成的,而不是由 "小 "和 "大 "组成的,它是由 "大 "和 "小 "组成的。在这里,您可以看到,您的花束被认为是最合适的。

我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录