VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

Lot 43
跳转至
Estimation :
300 - 400 EUR
Result with fees
Result : 6 250EUR
VIETNAM MILIEU XIXE SIÈCLE

带有君主Thiêu Tri(1841-1847)年号的 "宫廷瓷器";两个青白瓷碗,上面装饰着追逐圣珠的龙,其中一个用金属包围着。

底座上有 "Thiêu Tri "的标记。

帝国秩序。

D. 13,5 cm - 12,5 cm

(裂痕和裂缝,一个碗的边缘被抛光)


越南, giữa thế kỷ 19

"Đồ sứ Cung đình", niên đại Thiệu Trị (1841-1847); hai chiếc chén sứ xanh trắng, trang trí song long tranh châu, một trong hai chiếc có bọc viền kim loại.Hiệu đề "Thiệu Trị"。Đồ sứ ký kiểu cung đình

Đường kinh 13.5 - 12.5 cm.(Mẻ và nứt, một chiếc bát đã bị mài miệng) 。

许可证 : 诺曼底,诺曼底,诺曼底。


证据

X博士的收藏,诺曼底

我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录