Chine XIXe siècle

Lot 122
跳转至
Estimation :
400 - 600 EUR
Result with fees
Result : 520EUR
Chine XIXe siècle
青瓷玉小碗,饰以梅花和长寿松。 长:9.7厘米 中国 十九世纪 青玉梅花松柏纹碗
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录