BIRMANIE XIXe SIÈCLE

Lot 28
跳转至
Estimation :
400 - 600 EUR
Result with fees
Result : 520EUR
BIRMANIE XIXe SIÈCLE
一套七个金漆铜铃,每个都是四个龙头的形状。 H.10.5至11.5厘米 缅甸 十九世纪 铜漆金龙纹钟七件
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录